Estimated read time 1 min read
Intelligencer times news Jakarta

“ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ,ಕಾಬಾ ಇಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯು ಕಾಬಾ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ”

ವರದಿ : ಮಿಯಾಲಾಲ ಕಿಲ್ಲೇದಾರ ಜಕಾರ್ತಾ :– ಕಾಬಾ ಇಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಜಕಾರ್ತಾ (ವಾರ್ತೆ) ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಬಾ ಇಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯು ಕಾಬಾ [more…]