“ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಗೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ಅವಾಡೆ, ರಾಹುಲ ಅವಾಡೆ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ,ನನ್ನ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು”

ವರದಿ : ಮಿಯಾಲಾಲ ಕಿಲ್ಲೇದಾರ ಇಂಚಲಕರಂಜಿ :– ನಗರದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾದ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಪ್ಪಣ್ಣ ಅವಾಡೆ ಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಅವಾಡೆ…