“ಯಕ್ಸಂಬಾ – ದಾನವಾಡ ಚೆಕ್ ಪೊಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಹಣವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು”

Estimated read time 1 min read
Share with Your friends

ವರದಿ : ಮಿಯಾಲಾಲ ಕಿಲ್ಲೇದಾರ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ :–

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ – ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಕ್ಸಂಬಾ- ದಾನವಾಡ ಚೆಕ್ ಪೊಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಹಣವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.


Share with Your friends

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours