“ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬರಘೋಷಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆಳೆಹಾನಿ ಪರಿಹಾರ ಸಹಾಯವಾಣಿ”

Estimated read time 1 min read
Share with Your friends

ವರದಿ : ಮಿಯಾಲಾಲ ಕಿಲ್ಲೇದಾರ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ :–

ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ.ಕಂಇ:449:ಟಿಎನ್‌ಆ‌ರ್2023 ದಿನಾಂಕ:06/11/2023 ರಂದು 2023ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬರಘೋಷಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆಳೆಹಾನಿ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಡಿ.ಬಿ.ಟಿ. ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು. ತಹಶೀಲದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಂಭಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಾ ಆಡಳಿತ ಸೌಧ, ತಹಶೀಲದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08338-272130

ಈ ಮೇಲಿನ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕೋರಿದೆ.


Share with Your friends

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours